Affischer med budskap

 

ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: Du kan påverka hur världen du lever i ska se ut

 

ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: Grundlagarna syftar till att skydda minoriteter och enskilda människor

ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: I en demokrati har alla människor samma rättigheter och skyldigheter

ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: Vi kan inte ta demokratin för given – den måste vårdas

ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: Demokrati ger medborgarna rätt att fritt publicera tankar, fakta och idéer