Kreativa Europa

Har ni hört talas om Balticarium? https://www.balticarium.com/sv

Inte än? Projektets syfte är att sprida kunskap om Östersjön bland barn och vuxna. Punkt förlag fick det ärofyllda uppdraget att översätta och ge ut deras fina bok “Hopp i Östersjön”. Boken är ett samarbete mellan flera europeiska länder och fick stöd av Kreativa Europa.

Nytt projekt Hopp i Östersjön