Revolutioner

180 kr

Kategori:

Beskrivning

Efter en kort inledning om vad en revolution är följer 30 exempel på revolutioner av varierande karaktär. Inte bara våldsamma revolutioner, som exempelvis Franska revolutionen, utan även revolutionerande sociala och vetenskapliga förändringar behandlas med glimten i ögat i välformulerade, ofta slagkraftiga texter på lättillgängligt språk. Varje uppslag inbjuder till diskussion. Några av bokens revolutioner: Kopernikus, Jordbruksrevolutionen (bondestenåldern), Gandhi, Vaccinationsrevolutionen (Louis Pasteur), Konstrevolutionen (spännande om konstens snabba utveckling från 1800-talets mitt), Den industriella revolutionen, Klimatrevolutionen, AI-revolutionen, Albert Einstein, Normrevolutionen (”tolerans och acceptans”), Evolutionen (resonemang), Covid 19-revolutionen (tänkvärt), Svenska revolutionen (den lugna och välorganiserade övergången till högertrafik). I boken Revolutioner presenteras mycken kunskap på ett överskådligt sätt. De fascinerande illustrationerna, oftast på hela uppslag, är utförda i en speciell teknik med bearbetade foton, kända konstbilder och egna tillskott. Tekniken ger en känsla av närvaro. Texten av Bogus Janiszewski och bilder av Max Skorwider samverkar och de detaljrika uppslagen fångar både blicken och tanken. I sin helhet är den innehållsrika boken mycket givande och kan även fungera utmärkt i undervisningssammanhang.