Samtal mellan författare och illustratör

Måndagen den 18 februari samtalar Ella Fronczak och Anna Wennberg på Zonta om den kreativa processen bakom en vacker bok med viktigt budskap.