Ord har oerhörd makt!

Hur kommunicerar man med ett barn som inte talar eller lyssnar och som saknar ordförråd? Hur förklarar man allt som är farligt? Hur förklarar man något abstrakt? Hur uppfattas man av sin omgivning då barnet inte kan förklara? Laila Björnham berättar om sin bok Barnet utan ord på Jönköping Rotary Öster klubb.