Högt betyg för Murarna

Btj:s lektör har satt ett högt betyg för boken Murar. Han skriver bl. a. :

Murar är inte bara en genomgång av utvalda, historiska murar, utan en bok om själva företeelsen murar. Författaren, Bogús Janiszewski, är polsk lärare med pedagogisk diskussionsvana. Illustratören Max Skorwiders bilder har en egen grafisk karaktär. Han smälter samman foton och allehanda bilder i sina helsidesuppslag. Den resonerande, skämtsamma (…) texten är inkomponerad i rutor i bilderna. (…) Kända och mindre kända murar presenteras på varsitt uppslag på ett intresseväckande och lättillgängligt sätt. (…) I de politiskt laddade murbeskrivningarna strävar författaren efter objektivitet. Såväl innehållsligt som grafiskt är Murar en intresseväckande bok som också kan tjäna som utgångspunkt för diskussioner.

Kunskapsmuren