Punkt förlag har hittat hem

Sedan oktober 2020 arbetar vi från en naturskön plats som gränsar till Tivedens nationalpark. Miljön inspirerar till kreativt skapande och aktivt friluftsliv. De skilda uppdragen överlappar varandra. På bilden ser man huset och nästa projekt.