Molnväverskan

Det är en berättelse om kärlek, mod, närhet och tilltro till varandra och omvärlden. En berättelse om att hitta egna, bra sätt att klara av det som är svårt. Molnväverskan är en saga som handlar om möten med det oundvikliga – sjukdom och död. Men sagan skapar också möjlighet för samtal mellan vuxna och barn om alla de känslor som kan uppstå när det oundvikliga inträffar.

Vid världens ände eller ännu längre bort står Solens palats. I palatset, tillsammans med Solen, bor tre systrar. De är ljusets tre väsen. Av solens strålar spinner dessa tre ljusväsen människors ödestrådar – min, din och alla andras. Morgonljuset spinner själva tråden, Sydljuset ser till att tråden inte trasslar till sig. Nordjuset klipper av tråden precis när den ska klippas av. Alla tre ljusväsen kommer till varje barn som föds. De spinner omtänksamt barnets ödestråd och lämnar därefter en gåva.