Ord har oerhörd makt!

Hur kommunicerar man med ett barn som inte talar eller lyssnar och som saknar ordförråd? Hur förklarar man allt som är farligt? Hur förklarar man något abstrakt? Hur uppfattas man av sin omgivning då barnet inte kan förklara? Laila Björnham berättar om sin bok Barnet utan ord på Jönköping Rotary Öster klubb.

Föredrag

På mina möten med åhörare berättar jag om varför jag startade bokförlag, om vikten att ha en erfaren mentor, samarbete med duktiga illustratörer och om hur man kan förklara demokrati eller civilkurage på ett lättillgängligt sätt.