Flyttrea

Punkt förlag växer och flyttar till nya lokaler. Därför erbjuder vi under september 50% rea på alla våra böcker!

Nu 90 kr + 49 kr porto
Nu 90 kr + 49 kr porto
Nu 79 kr + 49 porto
Nu 60 kr + 49 kr porto
Nu 70 kr + 49 kr porto

Högt betyg för Murarna

Btj:s lektör har satt ett högt betyg för boken Murar. Han skriver bl. a. :

Murar är inte bara en genomgång av utvalda, historiska murar, utan en bok om själva företeelsen murar. Författaren, Bogús Janiszewski, är polsk lärare med pedagogisk diskussionsvana. Illustratören Max Skorwiders bilder har en egen grafisk karaktär. Han smälter samman foton och allehanda bilder i sina helsidesuppslag. Den resonerande, skämtsamma (…) texten är inkomponerad i rutor i bilderna. (…) Kända och mindre kända murar presenteras på varsitt uppslag på ett intresseväckande och lättillgängligt sätt. (…) I de politiskt laddade murbeskrivningarna strävar författaren efter objektivitet. Såväl innehållsligt som grafiskt är Murar en intresseväckande bok som också kan tjäna som utgångspunkt för diskussioner.

Kunskapsmuren

SmåLitt 2020

SmåLits bokmässa är en del av Smålands litteraturfestival. År 2020 spände festivalens program över tre olika orter Värnamo (7 februari), Jönköping (8 februari) och Tranås (9 februari). Punkt förlag var närvarande i Jönköping.

Ord har oerhörd makt!

Hur kommunicerar man med ett barn som inte talar eller lyssnar och som saknar ordförråd? Hur förklarar man allt som är farligt? Hur förklarar man något abstrakt? Hur uppfattas man av sin omgivning då barnet inte kan förklara? Laila Björnham berättar om sin bok Barnet utan ord på Jönköping Rotary Öster klubb.

Föredrag

På mina möten med åhörare berättar jag om varför jag startade bokförlag, om vikten att ha en erfaren mentor, samarbete med duktiga illustratörer och om hur man kan förklara demokrati eller civilkurage på ett lättillgängligt sätt.