Affischer med budskap

Nu finns också möjlighet att köpa de fina illustrationerna ur Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati som affischer. Kontakta förlaget på info@punktforlag.se.

ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: Du kan påverka hur världen du lever i ska se ut
ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: Grundlagarna syftar till att skydda minoriteter och enskilda människor
ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: I en demokrati har alla människor samma rättigheter och skyldigheter
ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: Vi kan inte ta demokratin för given – den måste vårdas
ur boken Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati: Demokrati ger medborgarna rätt att fritt publicera tankar, fakta och idéer